Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

NVZ pleit na forum voor doelgerichte hygiëne

In plaats van ons zorgen maken over dat we ‘te schoon’ zijn of over de ongefundeerde link tussen antibioticaresistentie en desinfectiemiddelen, moeten we ons focussen op het principe van ‘doelgerichte hygiëne’.

Dat is volgens de Nederlands Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) de afdronk van het Hygiëneforum in Ede. “Oftewel: richt hygiëneprotocollen op de meest kritische punten en op kritische tijdstippen om de keten van besmetting te doorbreken.”

Dr. John Hines (Deb Group) refereerde naar dit principe van doelgerichte hygiëne na een erg interessante kijk op hoe hygiëne door de eeuwen heen zich heeft ontwikkeld. Van een kwestie van leven en dood en de ontwikkeling naar een ware wetenschap en ten slotte naar een soort gevoel van schijnveiligheid dat heeft geleid tot een onverdiende afname in de focus op hygiëne. Prof. dr. Sally Bloomfield (IFH) volgde met het in perspectief zetten van de ‘hygiëne hypothese’ en liet zien dat de meest waarschijnlijke oorzaak van allergische aandoeningen in de vroege kindertijd juist niet het gevolg is van ‘te schoon’ zijn. Deze hypothese ondermijnt het vertrouwen in de hygiëne in een tijd waarin we juist moeten investeren in het verbeteren van de openbare hygiëne en goede hygiënepraktijken.

Spons snel verzadigd van bacteriën

Dat het algemene publiek zijn hygiënepraktijken kan verbeteren, werd bevestigd door prof. dr. Markus Egert (Furtwangen Universiteit). Haar microbiologische analyse van gebruikte keukensponsjes liet zien hoe snel een spons verzadigd is van bacteriën. Het moet nog nader worden bestudeerd of de bacteriën in het sponsje als ‘vriendelijke’ microbiële diversiteit kan worden gezien. Of dat het een gevaarlijke ophoping van pathogenen betreft. Hij beveelt in ieder geval aan om tenminste een keer per week een keukensponsje te vervangen.

Geen verband tussen desinfectiemiddelen en antibioticaresistentie

Als afsluiting van de ochtend sessie deelden prof. dr. Andrew McBain (Universiteit van Manchester) en dr. Bernhard Meyer (Ecolab) het standpunt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over een verband tussen het gebruik van desinfectiemiddelen en een toename van antibioticaresistentie. En we leerden dat laboratoriumsituaties soms heel ver weg staan van de praktijk. “We moeten er wel voor zorgen dat desinfectiemiddelen op de juiste tijd en plaats worden gebruikt, volgens de juiste gebruiksaanwijzingen die op het etiket staan.” Met andere woorden: doelgerichte hygiëne.

Opleiding in hygiëne is cruciaal

In de parallelle middagssessies werden de discussies voortgezet over hygiëne in vier specifieke sectoren: hygiëne thuis, de gezondheidszorg, de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie en institutionele schoonmaak. Service Management publiceerde eerder al een verslag van die laatste sector. In elke sessie konden de deelnemers luisteren naar specialisten op het gebied van hygiëne- en infectiepreventie. Besproken werden manieren om hygiënepraktijken in deze sectoren te verbeteren. Uit deze sessies kan een gedeelde, belangrijke conclusie worden getrokken: het belang van de menselijke factor in hygiëneprotocollen. Opleiding is cruciaal.

Opvoeden kinderen over hygiëne en infectiepreventie

Het oplossen van publieke misverstanden over onze microbiële wereld begint met het opvoeden van onze kinderen over hygiëne en infectiepreventie, stelt de NVZ. “Nederland blijkt hierbij achter te lopen ten opzichte van onze omringende landen. Hygiëneprotocollen in de gezondheidszorg en institutionele schoonmaak zijn vaak erg sterk en grondig, maar ze hebben de inzet van alle medewerkers nodig. Ervaring leert dat deze inzet niet altijd voldoende is. En hoewel de voedingsmiddelenindustrie in Nederland bekend staat om zijn hoge hygiënestandaarden, heeft ervaring met lage melkprijzen aangetoond dat bij boeren onder financiële druk het risico ontstaat dat ze deze hoge standaarden niet langer in stand kunnen houden.”

Opzet hygieneforum volgens NVZ geslaagd

De opzet van het Hygiëneforum om specialisten en belanghebbenden bij elkaar te brengen om hygiëne te bespreken, is volgens de NVZ geslaagd. “Het heeft aangetoond dat industrie, wetenschappers en autoriteiten veel van elkaar kunnen leren. Om deze reden zal het Hygiëneforum in de toekomst doorgaan. Hiermee wil de NVZ met haar partners een platform bieden waar industrie, wetenschappers, autoriteiten en NGO’s elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen en samenwerking te inspireren om oplossingen te vinden voor een gemeenschappelijk probleem: de noodzaak om hygiëne opnieuw op de kaart te zetten.”

Lees ook
Hygiëneforum: ga je voor eindcontrole of kijk je tijdens proces al mee?
Zonder hygiëne geen lekker bier

Launching Partners