Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Dreigend tekort aan schoonmaakmiddelen door grondstoffenschaarste

De reinigingsmiddelenindustrie, vertegenwoordigd door de NVZ, wordt al maandenlang geconfronteerd met een "ongekend" tekort aan grondstoffen en materialen. De hele keten voelt daar de gevolgen van.

Producenten van reinigings-, was- en onderhoudsmiddelen hebben veelvuldig te maken met onzekerheid in de levering van grondstoffen. De leveringsbetrouwbaarheid zit momenteel op een dieptepunt, waarbij het vaak niet bekend is wanneer en hoeveel van deze grondstoffen geleverd gaat worden. Langetermijnafspraken met grondstofleveranciers worden momenteel o.a. door vele force majeure niet gerespecteerd en er wordt meer dan ooit gewerkt met dagprijzen.

Lees ook:

Daarnaast is momenteel het transport van overzeese gebieden erg onzeker. Door de enorme krapte in zeecontainers zijn de prijzen van overzees transport schrikbarend gestegen.

Tekort aan reinigingsmiddelen

"De sector heeft deze onzekerheid over de levering van grondstoffen niet eerder meegemaakt. Producenten in de sector zijn blij als ze de benodigde grondstoffen überhaupt geleverd krijgen", aldus belangenbehartiger NVZ. Communicatiemanager Marita Vaes zegt: "We zien in de praktijk dat het tekort aan grondstoffen zich doorvertaalt naar tekorten van reinigingsmiddelen en problemen in levering van deze middelen. We zien en horen dat deze kwestie al maandenlang speelt en vinden het noodzakelijk om hier gehoor aan te geven."

De sector heeft deze onzekerheid over de levering van grondstoffen niet eerder meegemaakt.

Begrip voor situatie

Ze vervolgt: "We willen begrip voor het feit dat dit probleem zich voordoet en voorlopig ook echt nog niet opgelost is. Het is een probleem dat als een domino-effect door de gehele keten zichtbaar is."

De vereniging vreest dan ook dat de schaarste het komende half jaar nog wel zal aanhouden, waardoor sommige producten niet of slechts mondjesmaat leverbaar zijn. "We doen samen met onze leden onze uiterste best om leveringsproblemen te voorkomen, maar we vragen begrip hiervoor vanuit de hele keten."

Lees ook

Middelen & materialen

Partners