Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Diversey reageert: desinfectiemiddel voor vliegtuigen is niet verboden

Schoonmakers op Schiphol maken de vliegtuigen schoon met desinfectiemiddelen die eigenlijk verboden zijn, melden Het Parool en NH Nieuws onlangs. Als Service Management verwezen we naar deze artikelen. Nu reageren fabrikant Diversey en de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten. Volgens hen is het middel niet verboden. Volg Service Management op LinkedIn:

“De middelen die in Nederland mogen worden gebruikt voor desinfectie van vliegtuigen moeten toegelaten zijn als biocide – eventueel middels een vrijstelling – en veilig zijn voor vliegtuigen”, zegt Karel van Gorp Managing Director bij Diversey. “Op het middel Taski Sani 4 in 1 plus spray, waar naar verwezen wordt in het artikel, is een tijdelijke vrijstelling afgegeven door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Deze tijdelijke vrijstelling is een wettelijke toelating en daarom zijn de middelen niet verboden.” De exacte tekst van de vrijstelling is hier te vinden: Staatscourant 2021, Besluit 6895. 

Helemaal veilig voor vliegtuigen

Diversey zegt bij de aanvraag van de vrijstelling voor de spray “alle gebruikelijke testdata en risico-analyses voor biociden beschikbaar gesteld aan het CTGB via het ministerie van I&W.” Taski Sani 4 in 1 plus spray is volgens Van Gorp dan ook helemaal veilig voor vliegtuigen bewezen door de verkregen testcertificaten van alle testprocedures van de vliegtuigbouwers. “Er zijn testrapporten die aantonen dat de middelen de luchtwaardigheid van het vliegtuig niet aantasten. Op het etiket van biociden wordt altijd duidelijk aangegeven hoe het product moet worden gebruikt. Bij gebruik volgens etiket is er geen gevaar voor de volksgezondheid.”

Triggerspray bevat geen alcohol

“Het is een triggerspray en het bevat geen alcohol”, stelt Diversey vervolgens. “De werkzame stof is 0,352 procent melkzuur. Deze niet-giftige stof komt ook voor in verschillende voedingsmiddelen en wordt ook in ons eigen lichaam geproduceerd. Bij deze lage concentratie is de stof niet corrosief. Diversey is een wereldwijd bedrijf welke uitsluitend veilige, goedgekeurde middelen op de markt brengt die aan alle voorwaarden voldoen van lokale wetgeving. De middelen hebben een langdurig ontwikkelingsproces doorlopen waarbij gekeken is naar optimale veiligheid voor de gebruiker en milieu.” 

Schoonmaken is niet hetzelfde als desinfecteren

Ook de NVZ (dat staat van oudsher voor de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten) reageert. Marita Vaes: “Schoonmaken/reinigen is niet hetzelfde als desinfecteren. Dit zijn wezenlijk andere handelingen waarbij ook andere eisen aan de gebruikte middelen worden gesteld. Desinfectiemiddelen mogen niet worden verkocht en gebruikt tenzij deze zijn toegelaten. Van deze toelatingsplicht is een aantal desinfectiemiddelen vrijgesteld door de wetgever vanwege de coronacrisis. De wetgever stelt deze middelen niet zomaar vrij, deze moeten nog steeds veilig zijn. De vrijgestelde desinfectiemiddelen moeten nog altijd voldoen aan andere chemicaliënwetgeving zoals REACH en CLP die onder meer de veiligheid van gebruikers hoog in het vaandel hebben.”

Goed gebruiksinstructie

De artikelen suggereren volgens de NVZ ten onrechte dat vrijgestelde desinfectiemiddelen onveilig zijn bij gebruik. “Als branche vinden wij het van belang dat gebruikers goede gebruiksinstructies krijgen, die ook verplicht op het etiket staan. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat gebruikers deze instructie strikt opvolgen, dit is zelfs een wettelijke verplichting.”

Middelen & materialen

Launching Partners