Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Meer Wsw-ers aan de slag bij gewone werkgevers

Het aandeel Wsw-ers dat een werkplek heeft bij gewone werkgevers is toegenomen van 36% tot 38%. Dat blijkt uit de sectorcijfers van de sociale werkgelegenheid over 2015. Wsw-ers zijn mensen die vanwege een beperking extra ondersteuning nodig hebben.

De stijging is een belangrijke verklaring in het succes van de Banenafspraak. Dit is de afspraak tussen werkgevers- en werknemersorganisaties om de komende jaren 125.000 garantiebanen in te vullen. Ongeveer de helft van de tot nu toe gerealiseerde garantiebanen is ingevuld door Wsw-ers.

Meer Wsw-ers verlieten sociale werkvoorziening

Daarnaast verlieten in 2015 6.600 Wsw-ers door pensionering of ziekte de sociale werkvoorziening. Het aantal mensen in de Wsw daalde daarmee tot 97.800 personen. Sinds 1 januari 2015 is de toegang tot de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gesloten. Daardoor valt er binnen de sociale werkbedrijven capaciteit vrij. Een ander effect van de uitstroom is dat het de komende jaren lastiger wordt garantiebanen in te vullen met Wsw-ers.

Uitstroom biedt kans op werk voor nieuwe groepen
Mensen met een beperking zijn voortaan aangewezen op de Participatiewet. De beschikbare kennis en deskundigheid die is opgebouwd in de Wsw, kan ook voor werkzoekenden uit de Participatiewet benut worden. Niet alleen via sociale werkbedrijven kunnen mensen aan de slag op garantiebanen, ook bij sociale werkbedrijven blijft vaak werkgelegenheid beschikbaar. Veel van deze werkgelegenheid is in potentie beschikbaar voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Tot nu toe zijn slechts 2000 mensen uit de Participatiewet bij het sociale werkbedrijf aan een baan geholpen. Er blijven dus kansen op werk voor nieuwe doelgroepen liggen.

Grote financiële druk
De Sociale werkbedrijven staan momenteel onder grote financiële druk door de forse Rijksbezuiniging op de oude Wsw-subsidie. Het verschil tussen de kosten van Wsw-werknemers en de Rijkssubsidie liep in 2015 met 20 miljoen op tot een tekort van 165 miljoen. Dit komt omdat de lonen van de werknemers vastliggen in de Wsw-cao, terwijl de Rijkssubsidies jaarlijks dalen. Ondanks verdere verbeteringen in de bedrijfsvoering, daalt het financieel resultaat van de sector in totaal van -81 in 2014 naar -97 miljoen in 2015. Cedris-voorzitter Job Cohen: “Deze verslechtering was verwacht en zal helaas de komende jaren doorzetten. Tegelijkertijd is er een duidelijke ambitie om méér mensen te ondersteunen naar een zo regulier mogelijke baan. De deskundigheid van Sociale werkbedrijven moet daarom beschikbaar blijven.”

Toekomst van de sector
Voor de komende jaren is het beeld nog zorgelijker. Het tekort tussen kosten en de te ontvangen subsidies per Wsw-er zal ruimschoots verdubbelen, van 1100 euro in 2015 tot mogelijk meer dan 3000 euro in 2020. Cohen: “De Sociaal Economische Raad heeft onlangs aangedrongen op het gebruik maken van onze expertise, om van de banenafspraak een succes te maken in alle arbeidsmarktregio’s. Daar zijn we het van harte mee eens. De stijging van het aantal detacheringen is het bewijs van onze waarde. Hopelijk zal dat zo blijven in de toekomst, maar dan moet dat financieel wel mogelijk blijven.”

Lees ook:
Cedris blij met aanpassingen in de Participatiewet
Stop misbruik Participatiewet

 

 

Launching Partners