Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Benchmark Facility Management: Coronacrisis versnelt digitalisering

De facilitaire branche lijkt door de coronacrisis in een stroomversnelling te zijn geraakt. Dit is één van de conclusies uit de Benchmark Facility Management, een initiatief van Asito en heyday Facility Management. Het onderzoek heeft, naast de trends, ook de huidige en toekomstige veranderingen in de facilitaire dienstverlening als gevolg van de coronacrisis in kaart gebracht.Volg Service Management op LinkedIn:

Het onderzoek werd uitgevoerd onder professionals in de facilitaire branche, 219 FM’ers deelden hun ervaringen, kennis en verwachtingen. De resultaten zijn geanalyseerd door specialisten en uitgewerkt in drie categorieën: de eerste impact, de terugkeer naar de werkplek en de toekomst. De benchmark focust zich op een viertal vragen:

  • Wat is de impact van de coronacrisis op facilitaire dienstverlening?
  • Zijn er verschillen binnen het facilitair werkveld?
  • In hoeverre kan de facilitaire dienstverlening bijdragen aan de terugkeer van werknemers en bezoekers naar de (werk)omgeving?
  • Hoe gaat het coronavirus het vakgebied structureel veranderen?

>> Lees ook: Asito & Heyday onderzoeken impact van coronacrisis op facility management

Eerste impact

De uitbraak van corona vroeg de nodige aandacht van de facilitaire afdelingen. Er is snel geschakeld om mensen vanuit huis te kunnen laten werken en de dienstverlening is aangepast. 72,5% heeft deze wijzigingen in samenwerking met hun facilitaire partner opgepakt. Opmerkelijk is dat kleine organisaties (met minder dan 50 werknemers) meer moeite hebben gehad om te schakelen. Het onderzoek laat zien dat vooral zichtbare en representatieve diensten, zoals catering, gastvrijheidsdiensten en travel management, zijn afgeschaald. Preventieve diensten, zoals schoonmaak, beveiliging, technisch beheer en onderhoud hebben weinig negatieve of juist positieve impact ondervonden.

>> Lees ook: Anderhalvemetereconomie: 1,2 miljoen bureaus minder schoon te maken

Terug naar kantoor

Alle respondenten in het onderzoek geven aan al maatregelen te hebben genomen voor het anderhalvemeter kantoor. Het gaat hierbij vooral om het aanbrengen van looproutes (75,8%), het plaatsen van afstandtekens/signing (73,6%) en het plaatsen van afscheidingsschermen (57,2%). Ook hebben alle respondenten extra hygiënemaatregelen genomen. Denk daarbij onder andere aan meer aandacht voor het
reinigen van contactpunten (81,9%), het beschikbaar stellen van extra plekken om handen te reinigen (80,8%) en het verstrekken van hygiënepakketten aan de werknemers (64,4%).

Verkeersbewegingen beperken door schoonmaak in avonduren

Ook geeft ongeveer één op de drie respondenten aan dat zij het moment waarop de schoonmaak plaatsvindt, gewijzigd heeft. 22% is overgestapt van avond- naar dagschoonmaak, terwijl 6,8% juist overging van dag- naar avondschoonmaak. “Om de verkeersbewegingen op afdelingen te beperken en ook tijdens de schoonmaakwerkzaamheden anderhalve meter afstand tot elkaar te kunnen borgen, heeft een aantal organisaties ervoor gekozen om de schoonmaak van de werkplekken te verplaatsen naar de avonduren. Andere opdrachtgevers vragen juist om de schoonmaak van de algemene ruimten en het sanitair overdag uit te voeren, omdat dit het veiligheidsgevoel van de werknemers verhoogt”, geeft een klantmanager van Asito aan.

>> Lees ook: De grootste uitdagingen voor de implementatie van resultaatgerichte dagschoonmaak

De toekomst

De pandemie heeft geleid tot een lage bezetting in de kantoren. In juni was de gemiddelde bezetting slechts 35,6%. Uit de benchmark blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de groei van de bezetting, maar men verwacht niet terug te komen op de oude bezettingsgraad. Medio 2021 is de verwachting dat de nieuwe bezetting normaliseert, ruim 20% lager dan voor corona. Uit de trendanalyse komt naar voren dat gezondheid en welzijn, kostenmanagement, digitalisering en de inzet van technologie de trendlijst voor de komende tijd aanvoeren.

Op het gebied van schoonmaak noemen facilitair managers als aandachtspunten ‘het sturen op kosten en kwaliteit van de
schoonmaak’ en ‘de verkrijgbaarheid en het aanbieden van desinfectiemiddelen‘.

>> Lees ook: Producenten van desinfectiemiddelen ten tijden van corona: de helden versus de boeven

Meest recent

Innovatie

Partners