Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ouders en leraren oneens over opvoeding toilethygiëne

De toilethygiëne op Nederlandse basisscholen schiet tekort, bleek al uit onderzoek door Essity in 2018. De belangrijkste oorzaak hiervan volgens ouders en leraren is het feit dat kinderen niet goed weten hoe ze de wc schoon moeten achterlaten. Over wie er verantwoordelijk is voor het bijbrengen van deze kennis, verschillen de meningen. Zo vindt de meerderheid van de ouders (58%) dat er in het lesprogramma aandacht moet worden besteed aan het netjes achterlaten van de wc. Leraren (60%) zijn daarentegen van mening dat het juist de taak van de ouders is om hun kinderen te leren om hygiënisch naar het toilet te gaan. Volg Service Management op LinkedIn:

Dit en meer blijkt uit onderzoek van Kantar (voorheen TNS Nipo) in opdracht van het wereldwijde hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity.


LEES OOK: Kinderen houden op school de plas op vanwege vieze wc’s


Wie is verantwoordelijk voor lessen in toilethygiëne?

Volgens zowel ouders (57%) als leraren (54%) weten veel kinderen niet goed hoe ze het toilet schoon moeten achterlaten en is dat de belangrijkste oorzaak van de vieze wc’s. Ouders zijn echter een andere mening toegedaan over de oplossing van dit probleem dan leraren. Zo vindt 58 procent van de ouders dat leraren lessen zouden moeten wijden aan hoe je het toilet netjes achterlaat. Slechts 38 procent van de leraren is het daarmee eens. Zij vinden juist dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. De meerderheid (60%) van de leraren is van mening dat ouders er bewust van gemaakt moeten worden dat een hygiënisch toiletbezoek hoort bij de opvoeding.

Overige oplossingen

De meerderheid van de ouders (54%) ziet het spelenderwijs bijbrengen van toilethygiëne (door middel van een game of interactieve video bijvoorbeeld) ook als oplossing. Vernieuwing van de faciliteiten wordt door 30 procent van de leraren en 31 procent van de ouders genoemd.

Over het onderzoek

Het onderzoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de slechte toilethygiëne op Nederlandse scholen is in april 2019 uitgevoerd door Kantar, in opdracht van het wereldwijde hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity. In het onderzoek zijn basisschoolleraren en ouders met één of meerdere kind(eren) tussen de 5 en 12 jaar oud gevraagd naar de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de slechte toilethygiëne op basisscholen. In totaal namen 406 basisschoolleraren en 593 ouders deel aan het onderzoek.


LEES OOK: Basisscholen schoonmaken is een vak apart


Best gelezen

Hygiëne

Partners