Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op naar het nieuwe normaal: doelgerichte hygiëne

Sinds de coronapandemie is er veel veranderd over hoe we naar schoonmaken en hygiëne kijken. Het verzoek of een heel kantoorpand even coronavrij gemaakt kon worden, was niet vreemd. Daarnaast leek er (veelal onterecht) vaker gegrepen te worden naar desinfectie, al dan niet met een middel dat daar ook daadwerkelijk voor geschikt is.

Nu Nederland weer langzaam van het slot gaat en menigeen weer op kantoor te vinden is, lijken we ook wat schoonmaken betreft weer meer naar het ‘oude normaal’ te gaan. De desinfectiepalen zijn langzaam aan het verdwijnen en de nadruk bij menig aanbesteding ligt toch weer op de kosten in plaats van de schoonmaakfrequentie. In hoeverre is dat terecht? Moeten we weer terug naar pre-corona tijden of zou er sprake moeten zijn van een nieuw normaal?

Uit angst desinfecteren

In coronatijd is door veel partijen steeds vaker gekozen voor desinfectie. Vreemd, aangezien het coronavirus zich prima laat bestrijden door regulier schoonmaken of handenwassen met water en zeep. Alleen daar waar geen toegang is tot water en zeep, is desinfecteren van aanvullende waarde. De opkomst van het coronavirus was dus geen reden voor deze verhoogde nadruk op desinfectie.

Handouts over hygiëne

De NVZ en Schoonmakend Nederland hebben handouts voor de hygiëne op kantoren, in scholen en de horeca gepubliceerd die invulling geven aan doelgerichte hygiëne op deze locaties. Deze zijn hier te vinden.

Angst is sterk afgenomen

Die angst is nu, na twee prikken, bij veel mensen sterk afgenomen. Veelal is men alweer teruggevallen op de oude gewoontes. Even vlug de handen wassen na het toiletbezoek, maar niet meer voor het eten of na reizen met het openbaar vervoer. De schoonmaakfrequentie is weer terug naar een paar keer per week in plaats van dagelijks.

Lastig om van nieuw gedrag een gewoonte te maken

Het is zeer lastig om van nieuw gedrag een gewoonte te maken. De kans is daarom groot dat het gebrek aan blijvende gedragsverandering een belangrijke rol gaat spelen in wederom een stijging in het aantal besmettingen in het najaar. Daarnaast is hygiënisch gedrag ook belangrijk voor preventie van een rits andere besmettelijke ziektes zoals de ‘reguliere’ griep of het norovirus.

De gulden middenweg: doelgerichte hygiëne

Het is van belang dat we gaan werken naar de gulden middenweg. Overdreven, angstgedreven schoonmaakgedrag is niet gewenst. Maar ook het verslonzen van hygiënisch gedrag heeft op korte en lange termijn grote gevolgen. De sleutel is hier het principe van doelgerichte hygiëne.

Hygiëneprotocollen op meest kritische punten

Doelgerichte hygiëne is het richten van hygiëneprotocollen op de meest kritische punten en op kritische tijdstippen om de keten van besmetting te doorbreken. In de praktijk betekent dit goede reguliere schoonmaak en extra aandacht (indien nodig met desinfectie) voor de kritische punten, bijvoorbeeld lichtknoppen, deurklinken, et cetera. Dit geldt niet alleen voor de professionele sector, maar ook in de thuissituatie.

Dit artikel is geschreven door Chuchu Yu en Marten Kops van de NVZ.

Onderzoek: handen wassen en drogen gaat vaak fout

Hygiëne Nieuws

Onderzoek: handen wassen en drogen gaat vaak fout

Sinds het begin van de coronapandemie is het belang van handhygiëne enorm toegenomen. Niet voor niks adviseert het demissionair kabinet om je "handen stuk te wassen". Maar uit onderzoek door Puronics naar de handhygiënegewoontes van Amerikanen, blijkt dat het in de praktijk voor veel mensen toch lastig is om consequent de handen goed te wassen.
Interclean organiseert webinar 'Cleaning for health'

Specialisme zorg Nieuws

Interclean organiseert webinar 'Cleaning for health'

Interclean organiseert op 8 september de online bijeenkomst 'Cleaning for health'. Doel is om de wereld van schoonmaak en hygiëne/infectiepreventie met elkaar te verbinden.
Experts: richt 'taskforce ventilatie' op voor coronabestrijding

Hygiëne Nieuws

Experts: richt 'taskforce ventilatie' op voor coronabestrijding

Het kabinet zou een 'taskforce ventilatie' in moeten stellen die naast het OMT advies geeft over de juiste regels voor het verversen van lucht in binnenruimtes. Daartoe roepen meerdere hoogleraren op in Trouw. De huidige ventilatieadviezen gaan volgens de experts niet ver genoeg. Een brief hierover aan het ministerie van Volksgezondheid is volgens hen vooralsnog onbeantwoord gebleven.
Aantal incidenten met desinfectiemiddel neemt toe

Hygiëne Nieuws

Aantal incidenten met desinfectiemiddel neemt toe

Het aantal meldingen van spatincidenten met desinfectiemiddelen en het aantal accidentele innames van handalcohol door kinderen is fors toegenomen in het coronajaar 2020. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).
Labtest maakt vervuiling ICT-apparatuur zichtbaar

Hygiëne Nieuws

Labtest maakt vervuiling ICT-apparatuur zichtbaar

Hoe maak je het effect van reiniging zichtbaar? Met deze vraag ging het innovatieplatform van Fusernet aan de slag. “De ATP-meting toont natuurlijk de mate van verontreiniging, aan maar die definieert niet welke bacteriën of virussen worden aangetroffen”, zegt Mark Mulder, commercieel directeur Fusernet ICT Reiniging.  Een labtest biedt uitkomst.

Best gelezen

Hygiëne

Launching Partners