Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Noodmaatregel voor corona komt in plaats van werktijdverkorting

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn bekendgemaakt. Volg Service Management op LinkedIn:

Waarom is de regeling Werktijdverkorting gestopt als maatregel? “De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers”, stelt de Rijksoverheid. ” Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken werktijdverkortingsregeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.” 

Niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen

Het is dan niet meer mogelijk om Werktijdverkorting aan te vragen. Als een ondernemer al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. “Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).”

Aanvullende informatie wordt opgevraagd

Als ondernemer werktijdverkorting  aangevraagd via de website van de overheid, maar nog geen antwoord gehad? De Rijksoverheid zegt hierover een bericht te sturen. “Uw aanvraag voor de ingetrokken werktijdverkortingsregeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke NOW. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.”

Aanvraag voor tegemoetkoming in loonkosten

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in? Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Werkgever committeert zich geen ontslag aan te vragen

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling? Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

Voorschot op tegemoetkoming

De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
  • Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Aanvraag NOW kunnen ondernemers nog niet indienen

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.  Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Wanneer kunnen ondernemers  een aanvraag indienen voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)? De Rijksoverheid antwoord: “U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Aanvraag indienen bij UWV

Hoe dienen ondernemers een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW)? Ondernemers kunnen een aanvraag indienen bij de UWV. Ondernemers kunnen ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.


Meer weten over het coronavirus, de laatste ontwikkelingen en de gevolgen voor de schoonmaakbranche? In ons Dossier Coronavirus vind je alle berichten die Service Management heeft gepubliceerd omtrent het coronavirus


Best gelezen

Hygiëne

Partners