Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Nivel: "Mogelijk griepepidemie op komst"

Afgelopen week nam het aantal mensen met griep flink toe. Verschillende laboratoria in Nederland melden dat het aantal mensen met het influenzavirus de laatste week flink stijgt. Op basis van deze cijfers en aangevuld met informatie van ziekenhuizen, huisartsen en GGD’en kunnen we signaleren dat een griepepidemie wellicht in de lucht hangt. Dit is de conclusie van het Nivel, Erasmus MC en het RIVM.

We spreken in het algemeen over een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op 100.000 mensen bij de huisarts komen met griepachtige verschijnselen en minstens 10 procent van deze mensen het influenzavirus heeft. De stijging van het aantal gevonden griepvirussen bij mensen met griepachtige klachten is zodanig, dat het kan wijzen op een naderende griepepidemie.

Lees ook

Gevolg opheffen coronamaatregelen

Sinds oktober 2021, het begin van het huidige griepseizoen, wordt het griepvirus in Nederland maar heel soms gevonden. Waarschijnlijk komt dit door de coronamaatregelen, die ook de verspreiding van het griepvirus tegengaan. Nu veel maatregelen zijn losgelaten hebben mensen weer meer contact met anderen en kan ook de kans op luchtweginfecties zoals griep toenemen.

Vaststellen griepepidemie bemoeilijkt

In Nederland voeren het Nivel en het RIVM samen de griepsurveillance uit. Via een landelijk netwerk geven huisartsenpraktijken elke week aan het Nivel door hoeveel mensen met griepachtige klachten zij in hun praktijk zien. Bij een deel van deze mensen nemen de huisartsen van de Nivel Peilstations is keel- en neusmonsters af. Bij het RIVM wordt bepaald of zij ook echt het griepvirus hebben.

Lees ook

Deze winter is het lastig om te bepalen of er sprake is van een griepepidemie aan de hand van cijfers afkomstig van huisartsenpraktijken. De klachten van griep lijken namelijk erg op die van het coronavirus en veel mensen met griepachtige klachten zullen naar een GGD-teststraat gaan of doen een zelftest. Er gaan daardoor minder mensen met luchtweginfecties naar de huisarts dan vorige jaren.

Vinger aan de pols houden

Sinds november 2021 wordt een deel van de monsters voor COVID-19 uit de teststraten van de GGD Amsterdam en de GGD Utrecht door het RIVM onderzocht op aanwezigheid van griepvirussen. De stijging van het aantal griepvirussen zien de organisaties dan ook niet alleen in de huisartsenpraktijk, maar ook bij die GGD-teststraten. En ook laboratoria en ziekenhuizen geven een stijging aan.

Op basis van deze informatie, vanuit verschillende bronnen, lijkt een griepepidemie in zicht. Hoe de situatie zich verder ontwikkelt, wordt nauwlettend in de gaten gehouden door het Nivel, het RIVM en Erasmus MC.

Bron: Nivel

Ook interessant

Best gelezen

Hygiëne

Partners