Het werkloosheidscijfer is aanzienlijk gestegen ten opzichte van mei, toen nog 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder werk zat. Het aantal werklozen loopt daarmee ook veel sneller op dan tijdens de financiële crisis, meldt het CBS. Toen duurde het na november 2008 zeven maanden voordat de werkloosheid van 3,6 procent was gestegen tot 4,3 procent, in plaats van maar één maand.

>> Lees ook: UWV: sterkste stijging WW-uitkeringen april bij schoonmaakbranche

Vooral onder jongeren slaat de huidige crisis toe. In de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar steeg de werkloosheid van 9,7 procent tot 10,7 procent. Bij groepen boven de 25 jaar ligt dat percentage veel lager.

Gelijktijdig met de stijging van de werkloosheid nam het totale aantal werkenden met 45.000 toe. Het gaat om mensen die eerder niet tot de beroepsbevolking werden gerekend, bijvoorbeeld omdat ze niet naar werk zochten, maar in juni wel de arbeidsmarkt betraden en een baan vonden. De meeste mensen die toetraden tot de beroepsbevolking, werden evenwel werkloos.

Aantal WW-uitkeringen in de schoonmaak

Schoonmaak is een van de branches waarin het aantal lopende WW-uitkeringen het hardst steeg. Ook in de horeca, catering en cultuursector steeg het aantal uitkeringen hard. Uitkeringsinstantie UWV kende in juni 33.300 nieuwe WW-uitkeringen toe. Doordat bijna evenveel werkloosheidsuitkeringen eindigden, bleef het totale aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan dat van mei.

Lees ook:

Volg Service Management op LinkedIn