Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schoonmaakaanbestedingen vaak onduidelijk over MVO

Schoonmaakaanbestedingen zijn vaak niet duidelijk, objectief of eenduidig  op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens vindt meer dan een derde van de schoonmaakprofessionals dat er in aanbestedingen te weinig gelet wordt op MVO. Dat bleek uit het MVO-onderzoek 2019 van Service Management waar meer dan 250 professionals uit de schoonmaakbranche aan meewerkten.  Volg Service Management op LinkedIn:

Te weinig aandacht voor mvo in schoonmaakaanbestedingen

Tijdens het onderzoek werden de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over MVO in schoonmaakaanbestedingen. Daaruit werd al snel duidelijk dat schoonmaakaanbesteding niet duidelijk, eenduidig en objectief zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat is áls er al voldoende aandacht wordt besteed aan MVO in een aanbesteding. Meer dan een derde (38 procent) van de schoonmaakprofessionals is het namelijk eens met de stelling dat er te weinig op MVO gelet wordt in schoonmaakaan bestedingen. Slechts 24 procent is het oneens met deze stelling en de rest is neutraal.

Onduidelijk, subjectief en niet eenduidig

Ook vindt bijna een derde (31 procent) dat er tijdens aanbestedingen niet naar de juiste informatie over MVO wordt gevraagd. Slechts 18 procent vindt dat dat wel het geval is, de rest stond hier neutraal tegen over. Verder vindt men dat er te veel verschillen zijn in de criteria over MVO in aanbestedingen (52 procent is het daarmee eens, 7 procent oneens) en dat de vragen en eisen over MVO in aanbestedingen erg onduidelijk zijn (53 procent is het daarmee eens, 9 procent oneens). Ook over de objectiviteit zijn de schoonmaakprofessionals niet erg te spreken. Slechts één op de vijf (20 procent) was het eens met de stelling dat er objectieve MVO-criteria gehanteerd worden. Bijna één op de drie (32 procent) was het daar niet mee eens.

Verslechtering in plaats van verbetering in de afgelopen jaren

Extra zorgelijk hierbij is overigens dat de schoonmaakprofessionals de afgelopen jaren steeds meer moeite lijken te hebben met MVO in schoonmaakaanbestedingen. Waar nu meer dan de helft de vragen en eisen over MVO onduidelijk vindt, was dat vorig jaar 43 procent en een jaar eerder, in 2017, nog maar 39 procent. Door de jaren heen wordt MVO dus steeds onduidelijker, terwijl het tegenovergestelde in de lijn der verwachting zou liggen door de toenemende belangstelling voor deze manier van ondernemen. Ook is deze neerwaartse trend te zien in de vraag of er naar de juiste MVO-informatie gevraagd wordt in aanbestedingen. Nu vond 18 procent dat dat inderdaad het geval is, het laagste percentage van de afgelopen jaren! In 2017 was namelijk nog 26 procent het daarmee eens en in 2018 was dat 21 procent. Een dalende lijn dus.

Doe mee aan het MVO-onderzoek 2020

Ook dit jaar onderzoekt Service Management de stand van zaken op het gebied van MVO in de schoonmaakbranche. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig! Laat ons via deze korte vragenlijst jouw ervaringen weten. Hoe ziet jullie MVO-beleid eruit? Is dat de afgelopen jaren veranderd? En heeft corona nog invloed op hoe jullie omgaan met jullie medewerkers en het milieu?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartiertje. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig met jouw antwoorden om, en worden ze volledig geanonimiseerd in de resultaten. Bedankt alvast voor je medewerking!

>> Vragenlijst MVO-onderzoek 2020 <<

Nieuws

Duurzaam

Launching Partners