Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

Matthijs Wijnands: stop met alles wat recycling is circulair te noemen

Circulair is hot in Nederland. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie lijkt in volle gang. Overal waar je kijkt zie je “circulaire” producten en diensten verschijnen. Van circulaire koffiebekers en catering tot circulair schoonmaken en toiletpapier. Super mooi natuurlijk. En maar goed ook, als we willen blijven groeien zonder de aarde uit te putten.

Tegelijkertijd brengt dit ook een gevaar met zich mee. Waar sommige bedrijven daadwerkelijk inzetten op het ontwikkelen van circulaire producten en diensten, lijken anderen circulair vooral te zien als een nieuwe marketingterm. Reguliere recycling-processen worden ineens circulair genoemd, maar is dat wel terecht?

Kringloop van producten

De circulaire economie is een economisch systeem bedoeld om hergebruik van producten te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een technologische kringloop voor gebruiksproducten (zoals een lamp of een mobiele telefoon) én een biologische kringloop voor verbruiksproducten (zoals schoonmaakmiddelen of toiletpapier). Uitgangspunten van de circulaire economie zijn een verschuiving van eigendom naar gebruik, het lokaal sluiten van kringlopen, gebruikmaken van hernieuwbare energie, productontwerp gericht op hergebruik en het vervangen van schadelijke materialen door biologische alternatieven die aantoonbaar gezond(er) zijn voor mens en milieu.

Recycling slechts een onderdeel

Recycling (het opnieuw gebruiken van materialen) is slechts een onderdeel van de circulaire economie. Ik zal een voorbeeld geven: Oud papier is een bekend product dat op grote schaal gerecycled wordt. Wat veel mensen echter niet weten, is dat deze grondstof over de hele wereld getransporteerd wordt voordat het – veelal met behulp van chemicaliën – gerecycled wordt tot nieuwe producten. Dit proces is prima als recycling te bestempelen, maar het hoort niet per definitie thuis in een circulaire economie. Wil je de transitie naar écht circulair realiseren, dan moet je lokaal een gesloten kringloop maken. Dit kun je doen door de producten die – met behulp van biologische hulpmiddelen – van jouw papierafval gemaakt worden zelf weer af te nemen. Dat is de stap van simpelweg recyclen naar circulair ondernemen.

Circulair voorbeeld

Om de transitie naar een circulaire economie in Nederland daadwerkelijk te realiseren, moeten we stoppen met alles wat recycling is circulair te noemen. In plaats daarvan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en investeren in echt circulaire oplossingen. Door lokaal kringlopen te sluiten rondom duurzaam geproduceerde producten en door in te zetten op het ontwikkelen van circulaire dienstverlening en retourlogistiek. Als we dat doen kan Nederland een circulair voorbeeld voor de rest van de wereld worden.

Matthijs Wijnands is Accountmanager Washroom & Future Lab Pioneer bij WEPA International B.V. (matthijs.wijnands@wepa.nl)

Nieuws

Duurzaam

Partners