Mis niks en meld je aan voor de Service Management nieuwsbrief

Aanmelden

In de schoonmaak doet iedereen mee (blog Leonore Nieuwmeijer)

De schoonmaakbranche is een van de meest inclusieve branches van Nederland. Werken met mensen uit verschillende doelgroepen, met verschillende achtergronden en culturen (170! nationaliteiten) is eerder regel dan uitzondering. Statushouders, ex-gedetineerden, mensen met een fysieke of mentale beperking; in de schoonmaakbranche doet iedereen mee. En het kan nóg inclusiever.

Leonore Nieuwmeijer is adviseur Inclusiviteit, Diversiteit en Schuldenproblematiek bij branchevereniging Schoonmakend Nederland.

Door de ervaring die bedrijven hebben opgedaan bij de werving en selectie van deze grote diversiteit aan medewerkers en door het anders indelen van werk (jobcarving) is een brede diverse instroom op gang gekomen. Dankzij goede begeleiding, aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en mensen inzetten op de taken waar ze goed in zijn, werken inmiddels duizenden mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt met plezier in onze branche.

Ontwikkelmogelijkheden

Schoonmaak is een vak met veel ontwikkelmogelijkheden. Een specialistische opleiding of werken in een andere omgeving die heel andere persoonlijke kwaliteiten vraagt is nog geen vanzelfsprekendheid. Helaas blijven veel schoonmakers jarenlang op hetzelfde pand dezelfde werkzaamheden uitvoeren, terwijl het werk ontwikkelt en verschuift. Dit werd extra duidelijk tijdens de eerste coronagolf, toen het werk afnam door sluiting van hotels, kantoren, scholen en Schiphol. Het bleek een flinke uitdaging de schoonmakers die ‘op de bank kwamen te zitten’ aan de slag te krijgen in die sectoren die ze hardst nodig hadden: de ziekenhuizen en zorginstellingen.

Lees ook

Doorgroei stimuleren én faciliteren

Inclusiviteit gaat in mijn optiek dan ook niet alleen over kansen bieden aan mensen uit verschillende doelgroepen. Inclusiviteit gaat vooral ook over het insluiten en verder ontwikkelen van mensen. Als je als schoonmaker op een kantoor de stap wil maken naar schoonmaak op de spoedeisende hulp in een ziekenhuis, heb je nog heel wat te leren. Veel van de bedrijven willen medewerkers wel stimuleren in deze doorgroei, maar weten niet hoe.

Dezelfde werkzaamheden uitvoeren in een andere omgeving vraagt persoonlijke ontwikkeling.

Je kunt ontwikkelen door het uitvoeren van andere taken of je verder specialiseren in bijvoorbeeld vloeronderhoud. Maar ook dezelfde werkzaamheden uitvoeren in een andere omgeving vraagt persoonlijke ontwikkeling. Het werken met reizigers op een station of luchthaven vraagt een andere benadering dan patiënten in een ziekenhuis of cliënten in een zorginstelling. Zo is ook in de schoonmaak veel variëteit in werk aan te brengen.

Praktisch handvat voor ontwikkeling

Om onze ondernemers te helpen hun medewerkers verder te ontwikkelen heeft Schoonmakend Nederland met werkgevers, onderwijsinstellingen en de RAS een routekaart ontwikkeling opgesteld. Op basis van taken, omgeving, persoonlijke eigenschappen en leerbaarheid kunnen medewerkers zelf actief aan de slag met hun eigen ontwikkeling. Ook maakt de routekaart duidelijk welke ontwikkelopties de branche allemaal heeft, welke diploma’s of certificaten er te behalen zijn en hoe je door kunt groeien naar jouw droombaan. Het is een praktisch handvat voor de medewerker én de objectleider om ontwikkeling vorm te geven.

Vak om trots op te zijn

Met de routekaart stimuleren we de ontwikkeling naar een nog inclusievere branche en dragen we bij aan het behoud van mensen voor onze mooie sector. Schoonmaken is een vak om trots op te zijn en onze schoonmakers zijn de ‘onmisbaren’ in dat waar we voor op aarde zijn: het zorgen voor een schone, veilige samenleving.

Lees ook:

Nieuws

Duurzaam

Partners