Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hoe ondernemen schoonmaakbedrijven maatschappelijk verantwoord?

Schoonmaakprofessionals vinden dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vooral betrekking heeft op de mens. Dat blijkt al jarenlang uit het MVO-onderzoek van Service Management. Dit jaar wees 59 procent van de ondervraagden de mens aan als belangrijkste factor. Iets meer dan een derde vindt dat MVO vooral gaat om het milieu. Volg Service Management op LinkedIn:

Zorgen voor de medewerkers

Maar hoe geven de organisaties van de meer dan tweehonderd ondervraagde schoonmaakprofessionals dan invulling aan die menselijke kant van MVO? Met name door het aanbieden van opleidingen in de schoonmaak, het aannemen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, het zorgen voor diversiteit in leeftijd, cultuur en achtergrond, en het stimuleren van vitaliteit. Iets minder dan een kwart van de organisaties biedt schuldhulpverlening aan hun medewerkers. Een verrassende 13 procent van de organisaties stelt dat hun organisatie geen specifiek beleid voert op de menselijke kant van MVO.

Alle resultaten MVO-onderzoek
Resultaten MVO-onderzoek 2020: hoe geven schoonmaakbedrijven invulling aan MVO?
Download gratis

Social return blijft complex

Een terugkerend probleem dat elk jaar weer in het MVO-onderzoek aan het licht komt, is de complexiteit rondom social return. Net als vorig jaar geeft namelijk een derde van de schoonmaakprofessionals die mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aannemen aan de regels rondom social return complex te vinden. Slechts 18 procent ziet de regels als eenvoudig. Eén lichtpuntje: dit is een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden: in 2018 noemde slechts 9 procent de regels voor social return eenvoudig. De overige 49 procent staat neutraal tegenover de regels of weet het niet.

Zorgen voor het milieu

Naast het zorgen voor de menselijke kant van MVO, besteden organisaties in de schoonmaakbranche natuurlijk ook aandacht aan het milieu. Zo neemt 71 procent van de bedrijven energiebesparingsmaatregelen en neemt 64 procent maatregelen om de belasting van het milieu te verminderen. Iets minder dan de helft van de schoonmaakprofessionals stelt MVO-eisen aan zijn leveranciers of houdt zich bezig met de ontwikkeling van duurzame producten of diensten. Minder dan een kwart maakt een maatschappelijk jaarverslag.

De schoonmaakbranche is goed bezig op het gebied van recycling. Slechts 5 procent doet niet aan recycling. Bijna driekwart van de schoonmaakprofessionals (73 procent) zegt ‘alle bedrijfsmiddelen die het toelaten’ te recyclen. Sinds de start van het MVO-onderzoek lag dat percentage nooit eerder zo hoog. Vorig jaar was dit nog 66 procent en in 2018 68 procent. Zonder meer een positieve ontwikkeling. De overige 22 procent recyclet alleen glas en/of papier. Vorig jaar was dit 29 procent.

Geen duidelijk favoriet milieukeurmerk

Een andere, veelgebruikte manier om zorg te dragen voor het milieu is door het werken met producten en/of diensten met een milieukeurmerk. Iets wat in de schoonmaakbranche al veel gebeurt. Maar liefst 71 procent van de schoonmaakprofessionals zegt al te werken met producten of diensten met een (milieu)keurmerk. Bij 72 procent staat dat (ook) voor de komende vijf jaar op de planning. Iets meer dan een derde van de ondervraagde bedrijven zegt zichzelf te certificeren voor een (milieu)keurmerk.

Opvallend daarbij is dat er geen overduidelijk favoriet milieukeurmerk is in de schoonmaakbranche. De professionals werden namelijk gevraagd naar het milieukeurmerk dat hun voorkeur geniet, maar meer dan een derde van hen kon geen keurmerk aanwijzen. ISO 14001 werd door 16 procent aangewezen als favoriet en is daarmee het meest genoemd. Gevolgd door de MVO-prestatieladder, favoriet van 11 procent. De derde plek wordt gedeeld door het Europees Ecolabel (zowel voor producten als voor diensten) en Cradle-to-Cradle, beiden met 7 procent van de stemmen.

Lees ook

Nieuws

Duurzaam

Launching Partners