Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hergebruik plastic in de schoonmaak: verwijder etiketten en gericht inzamelen

De NVZ (Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten) is binnen het Nederlandse Plastic Pact een pilot gestart voor het gericht inzamelen van lege schoonmaakverpakkingen. Lees ook: Duurzaam gebruik van plastic: oplossingen binnen de schoonmaaksectorLees ook: Onderwijsinstellingen vragen aandacht voor plastic afvalVolg Service Management op LinkedIn:

De NVZ maakt daar melding van in verband met een campagne over de toekomst van plastic. “In de afgelopen decennia is het gebruik van plastic enorm toegenomen. Plastics dragen op zeer veel verschillende manieren bij aan veiligheid, houdbaarheid, hygiëne en comfort. Tegelijkertijd stellen ze onze maatschappij voor uitdagingen: het gebruik van primaire (vaak fossiele) grondstoffen en energie oefent druk uit op het milieu. Het afdanken van plastic gaat gepaard met CO2-uitstoot en doordat helaas een meerderheid van het plastic (nog) niet gerecycled wordt, gaan waardevolle grondstoffen verloren. Daarnaast komt er nog altijd plastic zwerfafval in het milieu terecht. Men is het erover eens: hier moeten we een oplossing voor vinden.”

Veelzijdige eigenschappen van plastic

Door de veelzijdige eigenschappen van plastic komt het materiaal in bijna alle sectoren voor, zo ook in de schoonmaaksector, constateert de NVZ. “Een veel besproken toepassingen van plastic binnen onze sector zijn de verpakkingen van schoonmaakmiddelen. Plastic als verpakkingsmateriaal biedt veel voordelen, tegelijkertijd erkennen fabrikanten van schoonmaakmiddelen de uitdagingen. Zij steunen de ambities van de Europese Commissie om plastics circulair te maken. Daarom worden plastic verpakkingen voor schoonmaakproducten zo ontworpen dat ze goed recyclebaar zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden met het plastictype waar de verpakking van gemaakt is. Voor een goede recycling is het wenselijk dat de verschillende onderdelen van een verpakking zoveel mogelijk van één plastictype zijn gemaakt.”

Etiket verwijderen

Het is voor de recyclebaarheid belangrijk dat het etiket verwijderd kan worden, aldus de NVZ. “Maar tegelijkertijd mag het etiket ook niet zomaar loslaten als de verpakking nog in gebruik is. De oplossing? De sector bedacht de geperforeerde full-body sleeve. Dit etiket is een soort jasje voor de schoonmaakfles, door de geperforeerde strip kan het etiket gemakkelijk verwijderd worden. Belangrijk is wel dat de sleeve en (fles-)verpakking gescheiden worden voordat de ze worden weggegooid. Om te zorgen dat men dit daadwerkelijk gaat doen, is eenduidige communicatie nodig. Er is een icoon ontworpen dat gebruikt mag worden door alle fabrikanten die deze geperforeerde sleeves toepassen.”

Zuivere recyclingstromen

Naast het verbeteren van de recyclebaarheid is het ook belangrijk dat recyclingstromen zoveel mogelijk zuiver zijn, vervolgt de NVZ. “Binnen het Nederlandse Plastic Pact is daarom een pilot gestart voor het gericht inzamelen van lege schoonmaakverpakkingen. Van het kunststofrecyclaat – het eindproduct van recycling en dus de grondstof voor een nieuw product – dat dit oplevert zal een nieuwe schoonmaakverpakking worden geblazen. Deze pilot laat zien dat in een circulaire kunststofketen voor iedere schakel een rol is weggelegd: de producent, distributeur, inzamelaar, recycler én gebruiker. Het verduurzamen van de plasticketen kunnen we alleen samen.”

Wat is het Plastic Pact? Bedrijven en andere organisaties met de Rijksoverheid de handen ineen geslagen om een circulaire economie voor plastic producten en verpakkingen dichterbij te brengen. Zij ondertekenden het Plastic Pact Nederland. Inmiddels zijn er 110 deelnemende bedrijven en organisaties die koplopers willen zijn. 

Nieuws

Duurzaam

Launching Partners