Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Duurzaam gebruik van plastic: oplossingen binnen de schoonmaaksector

Ook binnen de schoonmaaksector hebben we te maken met plastic en de bijbehorende milieu uitdagingen. Denk aan de verpakkingen van schoonmaakproducten, maar ook aan microbeads die aan sommige middelen worden toegevoegd. Hoe kan de schoonmaaksector bijdragen aan duurzaam gebruik van plastic?Volg Service Management op LinkedIn:

Er moet een oplossing komen

In de afgelopen vijftig jaar is het gebruik van plastic enorm toegenomen. Plastics dragen op veel verschillende manieren bij aan veiligheid, houdbaarheid, hygiëne en comfort. Maar ze stellen onze maatschappij ook voor uitdagingen: het gebruik van primaire (vaak fossiele) grondstoffen en energie oefent druk uit op het milieu. Het afdanken van plastic gaat gepaard met CO2-uitstoot en doordat helaas een meerderheid van het plastic (nog) niet gerecycled wordt, gaan waardevolle grondstoffen verloren. Daarnaast komt er nog altijd plastic zwerfafval in het milieu terecht. Dit kan leiden tot treurige taferelen zoals de plastic soep, een beeld dat we de laatste jaren veelvuldig voorbij zien komen in de media. Men is het erover eens, hier moeten we een oplossing voor vinden.

MVO in de schoonmaak
Resultaten MVO-onderzoek 2020: hoe geven schoonmaakbedrijven invulling aan MVO?
Resultaten van het onderzoek

Door de veelzijdige eigenschappen van plastic komt het materiaal in bijna alle sectoren voor, zo ook in de schoonmaaksector. De twee meest besproken toepassingen van plastic binnen onze sector zijn de verpakkingen van schoonmaakmiddelen en de zogenaamde microplastics. Voor beide toepassingen werken de fabrikanten van schoonmaakmiddelen aan oplossingen om het duurzaam gebruik van plastic te bevorderen en daar hebben ze ook uw hulp bij nodig.

Plastic verpakkingen van schoonmaakmiddelen

Binnen de schoonmaaksector biedt plastic veel voordelen, onder andere in de vorm van kunststof verpakkingen. Desalniettemin zien de fabrikanten van schoonmaakmiddelen eveneens de uitdagingen rondom plastic verpakkingen. Zij steunen de ambities van de Europese Commissie om plastics circulair te maken. Daarom worden plastic verpakkingen voor schoonmaakproducten steeds vaker zo ontworpen dat ze zo goed mogelijk recyclebaar zijn. Om dit voor elkaar te krijgen, moet rekening worden gehouden met het plastictype waar de verpakking van gemaakt is. Voor een goede recycling is het wenselijk dat de verschillende onderdelen van een verpakking zoveel mogelijk van één plastictype worden gemaakt. Daarnaast is het belangrijk dat het etiket verwijderd kan worden.

>> Lees ook: Hoe ondernemen schoonmaakbedrijven maatschappelijk verantwoord?

Op Europees niveau hebben producenten van was- en reinigingsmiddelen zich verenigd in een manifest voor duurzame plastic verpakkingen. Een van de doelstellingen is dat alle verpakkingen 100% recyclebaar zijn in 2025.

Microplastics of microbeads in schoonmaakmiddelen

Naast kunststof verpakkingen worden schoonmaakmiddelen soms ook in een andere context met plastic in verband gebracht: de microplastics, ook wel plastic microbeads genoemd, zouden in schoonmaakmiddelen worden toegepast. Via die route leveren ze ook weer een bijdrage aan de plastic soep. Hoe zit dat precies?

Diverse studies hebben aangetoond dat de overgrote meerderheid van microplastic afval wordt gevormd door de afbraak van grotere plastics, de zogenaamde macroplastics. In een hoog aangeschreven rapport van de Europese Commissie worden de verschillende bronnen die bijdragen aan het plastic afval in zee in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de bijdrage van schoonmaakmiddelen onder de 0.2 procent ligt. Ondanks die kleine bijdrage neemt de sector dit probleem serieus en is zij bezig de plastic microbeads uit te faseren.

Let erop dat de verpakking goed leeg is, draai de dop eraf en zorg ervoor dat de verpakking bij het kunststofafval terecht komt

In het verleden werden in specifieke producten voor de benodigde schurende eigenschappen (bijv. voor de milde reiniging van harde en delicate oppervlakken zoals keramiek of glas) plastic microbeads toegepast. R&D-ontwikkelingen en de beschikbaarheid van alternatieven (zoals natuurlijke ingrediënten, bijv. silica) hebben geleid tot een significante afname van de toegepaste hoeveelheden plastic microbeads. Zo is er in 2018 een afname van ruim 50 procent te zien ten opzichte van 2017.

Samen recyclen

De plastic microbeads worden dus uitgefaseerd en wat betreft de plastic verpakkingen streven we naar een zo goed mogelijke recycling. Om ervoor te zorgen dat alle plastic verpakkingen binnen de schoonmaaksector gerecycled kunnen worden, is het vanzelfsprekend niet voldoende om de verpakkingen zo te ontwerpen dat ze recyclebaar zijn. Er is ook een rol weggelegd voor diegenen die de verpakking afdanken. Let erop dat de verpakking goed leeg is, draai de dop van de verpakking en zorg er uiteraard voor dat de verpakking bij het kunststofafval terecht komt en niet bij het restafval. Zo kunnen we gezamenlijk de problemen rondom plastic elimineren en blijven alleen de voordelen over.

Geschreven door Lisa Sligting van de NVZ

Lees ook: 

Nieuws

Duurzaam

Partners