Nomineer jouw schoonmaker / team / leidinggevende / glazenwasser van het jaar!

Nomineer hier

Dienstverlenende branches roepen op tot Dienstenpact

De brancheorganisaties OSB (schoonmaak), Veneca (bedrijfscatering) en de Nederlandse Veiligheidsbranche (beveiliging) overhandigen dinsdag 27 juni een whitepaper aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin roepen de branches regering en parlement met klem op een Dienstenpact voor de facilitaire dienstensectoren af te sluiten. De brancheverenigingen vragen om ondersteuning bij het behoud van werkgelegenheid aan de basis van de arbeidsmarkt.

Juist de facilitaire sectoren zijn voor sommige mensen een poort tot de arbeidsmarkt. De sectoren willen voldoende werkgelegenheid bieden aan de basis van de arbeidsmarkt voor een groeiende groep burgers, die niet of onvoldoende zelfstandig in staat zal zijn op veranderingen in te spelen. Door verschillende trends en ontwikkelingen dreigt de werkgelegenheid onder druk te komen. De branches willen deze mensen juist kansen te bieden zich verder te ontplooien. Zij vragen daarom aan ‘Den Haag’ een aantal knelpunten weg te nemen, zoals oneerlijke concurrentie door de overheid, toenemende lastendruk en het voorbereiden van werknemers op de toekomstige arbeidsmarkt waar robotisering en sensoren impact op hebben. Bij de drie branches werken in totaal 165.000 mensen. Zij zijn goed voor een omzet van 6,3 miljard euro.

‘Belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij’

Piet Adema, voorzitter van OSB: “De facilitaire diensten leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. Sectoren die essentieel zijn om de rest van Nederland draaiende te houden: zonder ons staat alles stil. De sectoren zijn van onschatbare waarde en willen samen zorgen dat o.a. schoonmakers ook in de toekomst een plek hebben op de arbeidsmarkt.”

Lees ook:
Recente cao-onderhandelingen bezorgen OSB trofee
Toekomst schoonmaak centraal tijdens ALV van OSB

Launching Partners